Calatori in Viitor

Parteneri

Partenerii proiectului Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior din România, în cadrul căruia a fost dezvoltat site-ul “Călători în viitor” sunt:


 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării şi Inovării

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI a fost înfiinţată în baza Legii 150/2000.

Consiliul Național al Rectorilor (CNR)

Consiliul Naţional al Rectorilor este un organism naţional consultativ, neguvernamental, independent politic şi non-profit, înfiinţat în temeiul art. 140, din Legea învăţământului nr.84 din 24.07.1995.

Academia Română (AR)

Academia Română este cel mai înalt forum cultural român. Ea a fost fondată în 13 aprilie 1866 sub numele de Societatea Literară Românească.

Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior este instituţia responsabilă de acreditarea programelor şi furnizorilor de învăţământ superior precum şi de asigurarea calităţii învăţământului superior.

Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Cercetare şi Inovare (Fraunhofer ISI)

Foresight Group - Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Cercetare şi Inovare (Fraunhofer ISI) îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării aplicative.

Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS)

Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS) este unul din cele şapte institute ştiinţifice al Comisiei Europene, ale Centrului Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC).

Centrul European pentru Învăţământul Superior (UNESCO – CEPES)

Centrul European pentru Învăţământul Superior, UNESCO – CEPES a fost înfiinţat în septembrie 1972, cu scopul de a promova cooperarea în domeniul învăţământului superior între statele membre

Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA)

Asociatia Europeană a Universităţilor reprezintă şi susţine instituţiile de învăţământ superior din 46 de ţări, oferindu-le un forum unic de cooperare şi informare.

Ajutor

Fiți alături de noi