Calatori in Viitor

Despre Călători în viitor

despre proiect

Site-ul "Călători în viitor" este dezvoltat în cadrul proiectului Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior din România, coordonat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI).
Proiectul are ca scop principal construcţia unei viziuni pe termen lung (la orizontul anului 2025) asupra învăţământului superior românesc, asumată de către actorii cheie din sistemul universitar şi din mediul economic. Această viziune ne dorim să fie o bază pentru politicile care vizează învăţământul superior şi să reprezinte un reper pentru poziţionarea strategică a universităţilor.
Scopul proiectului este de a realiza un spaţiu de dialog şi negociere referitor la universităţi, la rolul şi viitorul acestora într-o economie a cunoaşterii, în contextul globalizării si al celei de a cincea libertăţi – "freedom of knowledge".

Proiectul "Calitate și Leadership pentru Învațământul Superior din România" se desfăşoră în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011 şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, fiind unul din cele cinci proiecte steategice pentru învăţământul superior din România, derulate de CNCSIS, CNFIS si UEFISCDI.

Obiectivul general al proiectului "Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc" este să dezvolte, prin implicarea tuturor partenerilor, o viziune şi o strategie pentru învăţământul superior românesc (pentru orizontul anului 2025), care să fundamenteze politicile si acţiunile pe termen mediu şi lung contribuind la îmbunătăţirea managementului strategic, financiar, al resurselor umane şi al resurselor de învăţământ ale universităţilor, la promovarea inovării, a cooperării şi a parteneriatului între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii din România.

Ajutor

Fiți alături de noi